Johan Cruijff en ICT, das logisch

De cloud: niet omdat het moet, maar omdat het kan!
8 april 2016
Nieuw jeugdzorgstelsel & ICT vraagt om besluitvorming!
6 juli 2016
Toon alles

Johan Cruijff en ICT, das logisch

De grootmeester is niet meer…

Een van de zaken welke mij het meeste bijblijven zijn de legendarische oneliners die zo’n sterke waarheid bevatten, ongeacht het gebied waar je deze op toepast. Dit geldt ook voor ICT. Hieronder volgen een aantal klassiekers vertaalt naar de ICT zienswijze.

“Als wij de bal hebben kunnen zij niet scoren”
De business aan zet! Als uw ICT-afdeling “de bal heeft” en zonder de business moet bedenken hoe ICT moet werken, wordt deze niet optimaal ingezet. Ga voor het optimale resultaat door gezamenlijk te bepalen hoe ICT uw organisatie het beste kan faciliteren.

“Je ziet het pas als je hebt doorhebt”
Veel ICT afdelingen zijn dagelijks bezig brandjes te blussen en vergeten richting te nemen. Men acteert reactief en de brandjes blijven bestaan. De organisatie dient vast te stellen waar ze staan waar ze op termijn (2 tot 3 jaar) naar toe wil. Vervolgens kan aan de hand van dit doel worden terugvertaalt welke stappen er ondernomen moeten worden om dit te behalen.

“Simpel is het moeilijkst”
Binnen de ICT wordt er vaak moeilijk gedacht. De aandacht verschuift snel van het doel naar beperkingen vanuit technische of organisatorische aspecten. Probeer in zo’n situatie afstand te nemen en het doel voor ogen te houden. Hou het simpel om de grootste effectiviteit en gebruikerstevredenheid te bewerkstelligen.

“Elk voordeel heb zijn nadeel”
Cloud computing en outsourcing klinkt veel organisaties als muziek in de oren! Zij hoeven zich dan niet meer met ICT bezig te houden. Natuurlijk is met outsourcing een groot deel van het werk en bijbehorende zorgen verleden tijd, maar een goede regievoering verdient zeker aandacht om samen met uw leverancier een win-win situatie te creëren.

“Je moet schieten anders kun je niet scoren”
Zonder verandering in werkwijze komt er geen verandering in resultaat. Om te verbeteren dient er verandering plaats te vinden en dat neemt risico’s met zich mee. Zorg voor een heldere en concrete toekomstvisie en concretiseer welke acties er moeten worden genomen om dit resultaat te bereiken. Bedenk dat bijsturen altijd mogelijk is en het meest belangrijk: onderneem actie. Onthoud dat resultaat bestaat uit 20% strategie en 80% actie!

“Voordat ik een fout maak, maak ik die fout niet”
Niet alle incidenten op ICT gebied zijn te voorkomen. Het is echter wel mogelijk inzicht te krijgen in de risico’s en deze te kwalificeren. Zo krijgt u een beeld van de mogelijke impact en kosten van incidenten en kunt u passende tegenmaatregelen nemen. Zo leert u hoe te handelen al voor een mogelijk probleem zich voordoet.

“Toeval is logisch”
Uw IT personeel is op vakantie, er staat een belangrijke deadline voor de deur, de economische levensduur van die server ietsjes opgerekt en… ja hoor, Murphy’s law… Alles ligt er uit en het is rennen en vliegen om alles weer in de lucht te krijgen. Voor velen heel herkenbaar helaas. Problemen komen voor, maar zorg ervoor dat er een gedegen plan is voor wanneer grote verstoringen plaats vinden. Dit hoeft niet in de vorm van een encyclopedie (bij voorkeur niet zelfs), als er maar vooraf is nagedacht over mogelijke herstelmaatregelen.

Geert van Atteveld
De IT Regisseur