Zijn uw gebruikers niet tevreden? Wilt u de kwaliteit van uw dienstverlening verbeteren? Bent u bezig brandjes te blussen? Als u dit herkent, dan procesmatig werken met Service Management de oplossing.


Waarom moeilijk doen als het makkelijk kan

Service management gaat niet over processen maar over dienstverlening. Dienstverlening die alleen kan plaatsvinden als de integratie tussen medewerkers, processen, en ondersteunende middelen (People, Process en Product) goed plaats vindt. Om service excellence te bereiken dient u goede services te leveren tegen de laagste prijs en binnen de kortst mogelijke tijd en deze voortdurend te verbeteren. U kunt hiervoor zelf het wiel uitvinden door veel tijd te steken in: het beschrijven van processen, taken en verantwoordelijkheden te definiëren en service desk tools in te richten. De jarenlange ervaring leert dat deze service implementaties niet of te weinig succesvol zijn. De reden is dat de focus op de verkeerde zaken ligt; op het beschrijven van middelen i.p.v. mensen een procesmatige werkwijze (gedrag) aan te leren en daar steeds beter in slagen. Beter is het een out-of-the-box framework te kiezen waarin al deze zaken zijn beschreven, gestandaardiseerd en vereenvoudigd met direct toepasbare middelen. De IT Regisseur is partner van twee verschillende frameworks waarbij gebruik is gemaakt van de kennis (en de fouten) die de afgelopen jaren is opgedaan.

Kwaliteitsverbetering van uw dienstverlening met Service Management

Wat is ISM/FSM?

ISM/FSM is een out-of-the-box, technisch en functioneel beheerraamwerk. Het bestaat uit 6 eenvoudige, maar effectieve beheerprocessen die aansluiten op uw servicemanagement-software en organisatie-inrichting. Door een standaard aanpak en de juiste coaching worden uw medewerkers optimaal begeleid bij procesmatig leren werken met ISM.


Wat levert ISM/FSM u op?

Met ISM beschikt u over een bewezen beheer oplossing die direct toepasbaar is, na 3 maanden live met beperkte inspanning. U bespaart meer dan 50% op de implementatiekosten van een vergelijkbaar ITIL-project. ISM en FSM dragen door de compacte en doelgerichte opzet direct bij aan de verbetering van uw dienstverlening..


De voordelen van ISM/FSM


 

Keep IT simple

Het ISM en FSM procesmodel beschrijft in slechts 6 processen alle werkzaamheden op tactisch en operationeel niveau. ISM en FSM zijn een sterke vereenvoudiging van de complexiteit van ITIL, ASL, MOF en BiSL. Door de compacte, herkenbare vorm is ISM en FSM eenvoudig toe te passen. U hoeft alleen de organisatie-specifieke aspecten in te vullen: prioriteiten, verantwoordelijkheden, procedures, rapportages en dergelijke.

 

Geïntegreerd

ISM en FSM beschikken over standaard integratie met o.a.: TOPdesk, Clientele, iET ITSM, ExpertDesk en MSM. Hierdoor sluit uw toolinrichting naadloos aan op de ISM-processen en bespaart u fors op inrichtingskosten. Door toepassing van een proces publicatietool worden procedures, definities en instructies makkelijk toegankelijk.

 

Focus

De ISM invoeringsmethode is gestandaardiseerd (plan van aanpak, planning, deliverables, organisatie e.d.) om de strakke 9 maanden planning te halen. Door middel van proces-coaching worden uw medewerkers begeleid bij procesmatig werken. De focus ligt daarbij op het creëren van draagvlak en het aanpakken van concrete knelpunten in een drietal kwaliteitsverbeteringssessies (PDCA-cycle).

Geïnteresseerd in procesmatig werken en Service Management?