6 juli 2016

Nieuw jeugdzorgstelsel & ICT vraagt om besluitvorming!

Het nieuwe jeugdzorgstelsel heeft sinds januari 2015 de bedrijfsvoering aardig op de kop gezet. Dit dwingt tot nieuwe manieren van werken en (re)organiseren met minder overhead, meer controle op kosten en bovenal meer flexibiliteit. Voor wat betreft ICT betekent dit een sterke behoefte aan flexibiliteit in kosten, het snel op- en af kunnen schalen van gebruikers, het kunnen delen van informatie met gemeenten en ketenpartners, inzicht in stuurinformatie ten behoeve van capaciteitsplanning en begrotingen etc. De ICT is bij veel jeugdzorginstellingen stabiel, maar behoorlijk verouderd en inflexibel qua kosten en functionaliteiten. Daarnaast biedt de huidige opzet zorgverleners vaak niet de […]