Veel woningcorporaties zijn nog veel te traditioneel en bureaucratisch georganiseerd. De organisaties kennen een relatief grote overhead en zijn volgens hiërarchische denklijnen georganiseerd. Wij kunnen corporaties veel efficiënter laten opereren door een digitale transformatie van de processen en informatiestromen.

Kerntaken en uitbesteden

Focus als woningcorporatie op het investeren in en beheren van betaalbare huurwoningen, met structureel een substantieel lagere bedrijfskosten en de uitvoerende taken uitbesteden aan marktpartijen. De regieorganisatie wordt verantwoordelijk voor de afstemming van vraag en aanbod binnen de kaders van beleid en strategie van de instelling.

 

Regieorganisatie

Regievoering is de enige manier om te zorgen dat de corporatie grip houdt op het gebruik van de diensten. Met regie wordt ook wel bedoeld: grip houden op zaken waar je niet direct zeggenschap over hebt. De corporatie van vijf helpt u om de juiste keuzes te maken bij beslissingen, zodat uw klanten zo optimaal mogelijk kunt bedienen.

Dagelijkse activiteiten sneller, beter, slimmer en goedkoper uitvoeren

Door efficiënte processen en slimmer werken kan een woningcorporatie met hetzelfde aantal mensen meer woningen beheren. Daarmee gaan de beheerskosten omlaag en is een woningcorporatie een aantrekkelijke partij om voor derden woningen te beheren. De Corporatie van Vijf kan hieraan bijdragen door:

Het creëren van een gestandaardiseerde bedrijfsbrede IT-infrastructuur en uniforme werkplek waardoor een betere en eenvoudigere beheersing, ontwikkeling en beveiliging van de ICT infrastructuur kan worden gerealiseerd.


Het verbeteren van ICT-beheer door het uitbesteden van de IT-infrastructuur en het technische beheer bij een professionele serviceprovider.


Het efficiënter maken van werkprocessen door het elimineren van (handmatige) administratieve handelingen d.m.v. implementatie van één primair systeem.


Het efficiënter organiseren van informatiestromen door het maximaal digitaliseren en delen en deze onafhankelijk van device, plaats- en tijd te ontsluiten d.m.v. klant contactcentrum, document (scanning) management en/of koppeling met het primair systeem.

Geïnteresseerd in de digitale transformatie en de Corporatie van Vijf?