MeetUp – Service Management en Innovatie

Innoveren vanuit de basis op orde – Hoe creëer je een efficiënte ICT-dienstverlening?
7 augustus 2017
Impressie MeetUp Service Management en Innovatie
6 oktober 2017
Toon alles

MeetUp – Service Management en Innovatie

Wat gebeurt er veel binnen de ICT. Digitale transformatie, innovatie zoals Cloud computing en IoT en nieuwe methodieken zoals Agile, DevOps, Bimodal & Lean-IT. Je moet als ICT-afdeling meer doen met minder (budget). Je hebt te weinig grip op de ICT-dienstverlening en bent met name bezig “brandjes te blussen”.

Vanuit deze problemen zijn Functional en Integrated Service Management (kortweg FSM/ISM) ontstaan. FSM/ISM is een out-of-the-box, functioneel en technisch beheerraamwerk. Het heeft zich reeds bewezen als effectief middel voor IT-serviceorganisaties om snel en effectief “in control” te komen. Ruim 80 organisaties hebben inmiddels hun IT-dienstverlening volgens deze methodes georganiseerd.

Tijdens deze MeetUp laten wij u kennismaken met FSM/ISM. Hoe het als modern Service Managementsysteem aansluit bij methodieken als Agile, DevOps, Bimodal & Lean-IT.  En hoe je efficienter daardoor kunt werken en tijd overhoud voor nieuwe innovaties en de digitale transformatie. Deze vragen staan centraal worden op donderdag 28 september beantwoord door Servitect, De IT Regisseur en GPDI.

TeamUp en meld je hier aan!

Speciaal voor deelnemers aan de Meetup stellen we tot en met oktober 2017 een gratis gebruikersenquête of beheerdersenquête ter beschikking. Daarmee krijgt u een beeld over de gebruikersvaring of de ICT-dienstverlening vanuit beheerperspectief als basis om uw IT-dienstverlening te verbeteren.