Zijn u gebruikers ontevreden over de ICT? Kost uw ICT te veel? Is uw ICT afdeling te klein en kwetsbaar? Kortom is ICT geen kerntaak en overweegt u ICT outsourcing. Wij begeleiden het outsourcingproces van strategie, aanbesteding tot transitie.


Motivatie om te outsourcen


Aanpak sourcingproces

Om het sourcingproces beheersbaar te houden passen wij de sourcing life-cycle van het Platform Outsourcing Nederland toe, een bekend fasemodel op dit gebied. Wij hebben bij dit model de aandacht voor contractbeëindiging en de hieraan gekoppelde exit strategie toegevoegd om een te grote afhankelijkheid van de leverancier te vermijden. Wij betrekken de exit strategie al tijdens de besluitvormingsfase.I - Besluitvorming

In deze fase wordt de ICT sourcing strategie bepaald: zelf doen, uitbesteden of samenwerken. Het uitgangspunt is de bedrijfsstrategie en doelstellingen.

II - Leverancierselectie

In deze fase wordt de keuze gemaakt uit een aantal mogelijke ICT service provider door het uitvoeren van een aanbesteding en contractering van de leverancier.

III - Transitie

Deze fase bestaat uit enerzijds de overdracht van personeel en (ontvlechten) ICT-infrastructuur verstaan en anderzijds de transformatie. Dit is het omvormen van de dienstverlening en de migratie van de infrastructuur.

IV - Dienstverlening

Dit is een continu proces van jaren. In deze fase wordt de dienstverlening door beide partijen ieder vanuit het eigen perspectief gemanaged. Voor de klant is dit het voeren van de regie over de leverancier.

V - Contractbeëindiging

Na afloop van de sourcingcyclus wordt besloten of er wederom wordt uitbesteed - al dan niet bij dezelfde leverancier - of dat de informatievoorziening weer zelf beheerd gaat worden.

Het is een specialisme

Uitbesteding is een specialisme waarbij veel disciplines een rol spelen. Wij kunnen u hierbij volledig ontzorgen van strategie tot realisatie. Wij hanteren daarbij een pragmatische en kosteneffectieve aanpak waarbij het resultaat voorop staat. De kosten en baten kunnen wij voor u vaststellen in een transparante business case. Wij voeren de regie op een unieke efficiënte manier.


Ons onderscheidend vermogen?

Wij zijn een 'dichtbij de klant staand onafhankelijk advies en projectbureau' die een pragmatische aanpak hanteren waardoor wij kosteneffectieve oplossingen op maat kunnen bieden. Wij denken vanuit de IT mee over bedrijfstransformatie die bijdraagt aan de business. Daarnaast zijn wij op de hoogte van wat er te koop is in de markt en wat wel of niet werkt in praktijk.

Geïnteresseerd in advies over en begeleiding bij outsourcing?