Klant-case SSVO
4 augustus 2017
Klant-case Lindenhout
4 augustus 2017
Toon alles

Klant-case Arcus College

regie

Het Arcus College is een ROC en is met meer dan 9.000 studenten en 700 medewerkers de grootste onderwijsaanbieder in Zuid-Limburg.


Door organisatorische en technische ontwikkelingen, zoals: uitbesteding van netwerkbeheer en de service desk, de opkomst van Cloud computing en nieuwe samenwerkingsverbanden, wil Arcus een betere regie op haar ICT-dienstverlening ontwikkelen.


De IT Regisseur heeft:
• Workshops georganiseerd, waarin de adviseurs van De IT Regisseur samen met verantwoordelijken voor IT-strategie, beleid en uitvoering de volgende strategische onderwerpen hebben bediscussieerd en ingevuld:
- Foto van de huidige situatie v.w.b. organisatiedoelstellingen, ICT-strategie en doelstellingen, architectuur, organisatie, processen, verkaveling van dienstverlening, budget, servicelevels etc.
- Uitgangspunten van de gewenste situatie waaronder de toegevoegde waarde van ICT, ICT-doelstellingen, IT sourcing strategie, motieven voor in-/outsourcing /samenwerking etc.
- De regieorganisatie, kosten en baten, uitgangspunten en transitie.

• Een inrichtingsplan opgesteld, waarin de doelstellingen van de regieorganisatie gedefinieerd zijn, de huidige en gewenste situatie omschreven staan, en de transitie van huidige organisatie naar regieorganisatie is uitgewerkt in vijf fasen. Daarnaast zijn ter ondersteuning de rollen en verantwoordelijkheden binnen de regieorganisatie uitgewerkt in functieprofielen met doelstellingen, processen en benodigde competenties. Het resultaat is een inrichtingsplan, welke momenteel wordt gebruikt om de organisatie te transformeren naar een regieorganisatie.