regie
Klant-case Arcus College
4 augustus 2017
Toon alles

Klant-case Lindenhout

Lindenhout is een jeugdzorginstelling met ca. 600 medewerkers welke jaarlijks hulp biedt aan ruim drieduizend kinderen, jongeren en opvoeders in Gelderland en Overijssel.

Door de transitie van jeugdzorg zijn gemeenten, zorgaanbieders en het onderwijs verantwoordelijk geworden voor de jeugdhulp. Dit zorgt voor financiële en organisatorische onzekerheid voor jeugdzorginstellingen. Lindenhout wil zich op technisch en organisatorisch vlak zo organiseren dat ICT kosten worden gereduceerd, voorzieningen flexibel worden ingericht en kunnen meebewegen met de omvang van de organisatie.

De IT Regisseur heeft:
• De huidige ICT-dienstverlening geanalyseerd qua kosten, processen & tooling, organisatie, infrastructuur en servicelevels.
• Op basis van de bedrijfsstrategie, het ICT-beleid en recente in- en externe ontwikkelingen een toekomstbestendige ICT-dienstverlening uitgewerkt in drie scenario’s inclusief business case.
• Een advies uitgewerkt met de te nemen activiteiten, kansen en risico’s en het bijbehorende tijdspad.
• Een aanbesteding opgezet en uitgevoerd voor outsourcing van de ICT-infrastructuur en dienstverlening.
• Een advies uitgewerkt voor het inrichten van een regieorganisatie om de te outsourcen ICT-dienstverlening op adequate manier te kunnen besturen.
• De rol van interim ICT-manager ingevuld, om de ICT-dienstverlening en transitie in goede banen te leiden.
• Een aanbesteding opgezet en uitgevoerd voor WAN, vaste en mobiele telefonie, Mobile Device Management en Triple play.
• Diverse contracten gestroomlijnd met de functionele behoeften, teneinde kosten te reduceren en kwaliteit van dienstverlening te bevorderen.

Het resultaat van deze activiteiten is de outsourcing van IT, waardoor Lindenhout beschikt over een ICT-voorziening welke past bij de organisatie van vandaag en de toekomst. Bij extra zorgbehoefte kan deze snel worden opgeschaald en is er duidelijkheid waar de organisatie qua kosten en doorlooptijd aan toe is. Daarnaast is er ruimte om ICT-ontwikkelingen in korte doorlooptijd te implementeren.