Referenties

ICT_problemen

Regie organisatie


Het Arcus College is een ROC en is met meer dan 9.000 studenten en 700 medewerkers de grootste onderwijsaanbieder in Zuid-Limburg. Door organisatorische en technische ontwikkelingen, zoals: uitbesteding van netwerkbeheer en de service desk, de opkomst van Cloud computing en nieuwe samenwerkingsverbanden, wil Arcus een betere regie op haar ICT-dienstverlening ontwikkelen. De IT Regisseur heeft: • Workshops georganiseerd, waarin de adviseurs van De IT Regisseur samen met verantwoordelijken voor IT-strategie, beleid en uitvoering de volgende strategische onderwerpen hebben bediscussieerd en ingevuld: - Foto van de huidige situatie v.w.b. organisatiedoelstellingen, ICT-strategie en doelstellingen, architectuur, organisatie, processen, verkaveling van dienstverlening, budget, servicelevels etc. - Uitgangspunten van de gewenste situatie waaronder de toegevoegde waarde van ICT, ICT-doelstellingen, IT sourcing strategie, motieven voor in-/outsourcing /samenwerking etc. - De regieorganisatie, kosten en baten, uitgangspunten en transitie. • Een inrichtingsplan opgesteld, waarin de doelstellingen van de regieorganisatie gedefinieerd zijn, de huidige en gewenste situatie omschreven staan, en de transitie van huidige organisatie naar regieorganisatie is uitgewerkt in vijf fasen. Daarnaast zijn ter ondersteuning de rollen en verantwoordelijkheden binnen de regieorganisatie uitgewerkt in functieprofielen met doelstellingen, processen en benodigde competenties. Het resultaat is een inrichtingsplan, welke momenteel wordt gebruikt om de organisatie te transformeren naar een regieorganisatie. Over De IT Regisseur De IT Regisseur is een onafhankelijk ICT advies en project management bureau voor het MKB+. Onze klanten zijn directies en ICT managers in middelgrote bedrijven en (semi) overheidsinstellingen. Klanten die kiezen voor een persoonlijke op maat gemaakte benadering bij ICT regie en organisatievraagstukken. Meest recente


Vier voortgezet onderwijsscholen in Noordoostpolder en Lemsterland: Zuyderzee Lyceum, de Bonifatius Mavo, het Emelwerda College, Vakcollege Noordoostpolder en het Berechja College, bieden met gezamenlijk 470 medewerkers onderwijs aan ruim 4.150 studenten verdeeld over 9 locaties.

De VO-scholen hebben nu ieder hun eigen ICT-infrastructuur en ICT-afdeling. Drijfveren hiervoor zijn: verbeteren kwaliteit dienstverlening, verlagen kwetsbaarheid dienstverlening o.a. door bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd van aantal medewerkers en kostenreductie vanwege een beperkte krimp in het aantal leerlingen de komende jaren. Zij willen gaan samenwerken op ICT-gebied. Als eerste stap is een gezamenlijk Hoofd ICT aangenomen. Om de samenwerking verder vorm te geven, willen de besturen op ICT gebied verkennen wat de mogelijkheden zijn voor samenwerking.


Het Arcus College is een ROC en is met meer dan 9.000 studenten en 700 medewerkers de grootste onderwijsaanbieder in Zuid-Limburg.

Door organisatorische en technische ontwikkelingen, zoals: uitbesteding van netwerkbeheer en de service desk, de opkomst van Cloud computing en nieuwe samenwerkingsverbanden, wil Arcus een betere regie op haar ICT-dienstverlening ontwikkelen.


Lindenhout is een jeugdzorginstelling met ca. 600 medewerkers welke jaarlijks hulp biedt aan ruim drieduizend kinderen, jongeren en opvoeders in Gelderland en Overijssel.

Door de transitie van jeugdzorg zijn gemeenten, zorgaanbieders en het onderwijs verantwoordelijk geworden voor de jeugdhulp. Dit zorgt voor financiële en organisatorische onzekerheid voor jeugdzorginstellingen. Lindenhout wil zich op technisch en organisatorisch vlak zo organiseren dat ICT kosten worden gereduceerd, voorzieningen flexibel worden ingericht en kunnen meebewegen met de omvang van de organisatie.


De IT Regisseur heeft ons advies gegeven over de verbetering van het primaire datacenter, de uitwijklocatie en een business case over de publieke cloud diensten. Wij ontvingen een gedegen rapport dat ons inzicht gaf in verschillende scenario's en als input diende voor een CvB-besluit. Op basis van het rapport konden wij een onderbouwde keuze maken. Wij hebben een prettige samenwerking ervaring met De IT Regisseur, die zich flexibel instelde om tot het goede resultaat te komen.

- Elsbeth Stiekema
 • Vier voortgezet onderwijsscholen in Noordoostpolder en Lemsterland: Zuyderzee Lyceum, de Bonifatius Mavo, het Emelwerda College, Vakcollege Noordoostpolder en het Berechja College, bieden met gezamenlijk 470 medewerkers onderwijs aan ruim 4.150 studenten verdeeld over 9 locaties.

  De VO-scholen hebben nu ieder hun eigen ICT-infrastructuur en ICT-afdeling. Drijfveren hiervoor zijn: verbeteren kwaliteit dienstverlening, verlagen kwetsbaarheid dienstverlening o.a. door bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd van aantal medewerkers en kostenreductie vanwege een beperkte krimp in het aantal leerlingen de komende jaren. Zij willen gaan samenwerken op ICT-gebied. Als eerste stap is een gezamenlijk Hoofd ICT aangenomen. Om de samenwerking verder vorm te geven, willen de besturen op ICT gebied verkennen wat de mogelijkheden zijn voor samenwerking.

 • Het Arcus College is een ROC en is met meer dan 9.000 studenten en 700 medewerkers de grootste onderwijsaanbieder in Zuid-Limburg.

  Door organisatorische en technische ontwikkelingen, zoals: uitbesteding van netwerkbeheer en de service desk, de opkomst van Cloud computing en nieuwe samenwerkingsverbanden, wil Arcus een betere regie op haar ICT-dienstverlening ontwikkelen.

 • Lindenhout is een jeugdzorginstelling met ca. 600 medewerkers welke jaarlijks hulp biedt aan ruim drieduizend kinderen, jongeren en opvoeders in Gelderland en Overijssel.

  Door de transitie van jeugdzorg zijn gemeenten, zorgaanbieders en het onderwijs verantwoordelijk geworden voor de jeugdhulp. Dit zorgt voor financiële en organisatorische onzekerheid voor jeugdzorginstellingen. Lindenhout wil zich op technisch en organisatorisch vlak zo organiseren dat ICT kosten worden gereduceerd, voorzieningen flexibel worden ingericht en kunnen meebewegen met de omvang van de organisatie.

 • De IT Regisseur heeft ons advies gegeven over de verbetering van het primaire datacenter, de uitwijklocatie en een business case over de publieke cloud diensten. Wij ontvingen een gedegen rapport dat ons inzicht gaf in verschillende scenario's en als input diende voor een CvB-besluit. Op basis van het rapport konden wij een onderbouwde keuze maken. Wij hebben een prettige samenwerking ervaring met De IT Regisseur, die zich flexibel instelde om tot het goede resultaat te komen.

  - Elsbeth Stiekema