Regietip #7: van Gordon Ramsay – wat is het probleem?

Primaire doelstelling
Regietip #6: Applaus als primaire doelstelling (publiek)
5 juli 2015
Regie over meerdere leveranciers
4 augustus 2015
Toon alles

Regietip #7: van Gordon Ramsay – wat is het probleem?

Regietip #7: Stel objectief vast wat het probleem is en wat je zou willen veranderen. Betreft het de infrastructuur, de processen, de personeelsleden, wordt er te weinig geïnvesteerd?

Iedere aflevering van kitchen nightmares begint met het bespreken van de kernproblemen met de restaurant eigenaar en de manager. Meestal zijn er onvoldoende klanten om de rekeningen te betalen, genoeg klanten maar men verdient geen geld of men had voldoende klanten maar ze komen niet meer. Doorvragend hoe dit komt zegt men bijna allemaal ‘dat weet ik niet’… of geeft men redenen aan buiten de directe eigen invloedssfeer aan. Vaak zit met letterlijk met de handen in het haar. Maar ondanks dat het water aan de lippen staat is ook vaak de veranderbereidheid laag.

Als er een probleem is, is veranderen moeilijk, maar zonder probleem is veranderen bijna onmogelijk. Het probleem benoemen, vaststellen en communiceren met de ICT afdeling is een essentiele eerste stap. Neem hier dus ook bewust de tijd voor en doe dit samen met alle betrokkenen zodat het probleem ook écht ‘doorleefd’ wordt.

Mijn ‘guilty pleasure’ is kijken naar de reality shows kitchen nightmares van chefkok Gordon Ramsay en Salon take-over van Tabhata. Beide proberen slecht lopende restaurants en kapperszaken te veranderen. Ondanks het Amerikaans TV-drama zijn er ook nuttige lessen te trekken voor het veranderen van slechtlopende IT-afdeling.