U heeft uw ICT uitbesteed. Zijn uw doelstellingen bereikt en worden afspraken nageleefd? Bent u tevreden? Vaak is het antwoord NEE, met oorzaak een gebrek aan regie. Wij leveren professioneel en kostenefficiënt ICT regievoering.

Wat kunnen we voor uw organisatie betekenen?

Uw ICT uitbesteed en niet tevreden? U zoekt een IT Regisseur die de regie in handen neemt.

ICT strategie

Jaarlijks bepalen we samen met u het strategisch ICT beleid en het ICT jaarplan met de doelstellingen, budget en uit te voeren projectkalender.

Informatie management

Maandelijks inventariseren we de informatiebehoefte aan de business zijde en de tevredenheid over de ICT dienstverlening met de kerngebruikers.

Service level management

Maandelijks evalueren we de service levels (SLA), bewaken het wijzigingsbeheerproces en initiëren verbeteracties met de leverancier.

Contract management

Maandelijks stemmen we de geleverde ICT-diensten af op de behoefte, door bewaking van uw contracten en financiële controle op de leverancier.

Wij nemen de regie in handen om uw handen vrij te maken

pathfinder

De uitdaging

De tevredenheid over outsourcing is vaak laag, doordat leveranciers te veel sturen op de SLA en klanten te veel gaan voor een lage prijs zonder duidelijke doelen. Het toenemende belang van ICT in uw bedrijfsprocessen en de afhankelijkheid van leveranciers maken goede regievoering noodzakelijk.

De regiefuncties managen de: kwaliteit, kosten, tijdigheid en gebruiker tevredenheid van de ICT dienstverlening. Voor de meeste klanten is het lastig om de juiste competenties voor de regiefuncties te ontwikkelen of binnen te halen.

Oplossing

Bijna 80% van de organisaties vindt dan ook dat hun IT-regisseurs niet over de juiste competenties beschikken. Een ICT'er, operationeel inkoper of facilitaire medewerker die veelal inhoudelijk bezig zijn, moeten na uitbesteding een leverancier procesmatig op resultaat gaan aansturen.

De oplossing is onze dienst ICT regievoering. Deze dienst zorgt voor grip op uw ICT keten door uw functionele behoeften (vraag) optimaal af te stemmen op de geleverde ICT-diensten (aanbod).

performer
arrow

Weg voorwaarts

De IT Regisseur neemt de regie over uw ICT-keten van gebruikers tot leveranciers. Wij leveren (op parttime basis) de rollen: informatie manager, service coördinator en contract manager met de juiste competenties.

Daarmee richten wij professioneel de regiefunctie in, met reguliere overlegstructuren met: het management, de gebruikersgroep en de ICT leveranciers. Na een intakegesprek maken wij een voorstel voor ICT regievoering met een vaste prijs en concrete verbeterdoelen.


Geïnteresseerd geworden in ICT regievoering?